menuordersearch
evparts.ir

معرفی باتری های پیشنهادی انواع موتور و اسکوتر های برقی بازار ایران ,

۱۴۰۰/۶/۱۰ چهارشنبه
(18)
(2)
معرفی باتری های پیشنهادی انواع موتور و اسکوتر های برقی بازار ایران
معرفی باتری های پیشنهادی انواع موتور و اسکوتر های برقی بازار ایران

انواع شارژر موتور و اسکوتر برقی

باتری لیتیوم برای 4 باطری موتور 

انواع موتور و اسکوتر های برقی 48 ولت با 4 عدد باتری اسیدی (سرب اسید- Lead Acid) بازار ایران

باتری لیتیوم جایگزین 4 باتری اسیدی

باتری لیتیوم جایگزین 4 باتری اسیدی

 

شارژر باتری لیتیوم 48 ولت

شارژر باتری اسیدی 48 ولت

 

باتری لیتیوم دندی 500 وات

نوع باتری : 48 ولت 12 آمپر اسیدی

توان موتور : 500 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی دندی 500

48 ولت 14.5 آمپر ساعت

48 ولت 17.4 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم دندی 800 وات

نوع باتری : 48 ولت 18 آمپر اسیدی

توان موتور : 800 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی دندی 800

48 ولت 17.4 آمپر ساعت

48 ولت 20.3 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

 

باتری لیتیوم ثمین 500 وات 800 وات

نوع باتری 48 ولت 12 آمپر اسیدی

توان موتور : 800 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی ثمین

500 و 800 وات

48 ولت 14.5 آمپر ساعت

48 ولت 17.4 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم همتاز HAMTAZ E800

نوع باتری : 48 ولت 12 آمپر اسیدی

توان موتور : 800 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی همتاز

HAMTAZ E800

48 ولت 17.4 آمپر ساعت

48 ولت 20.3 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده


باتری لیتیوم برای 5 باطری موتور

انواع موتور و اسکوتر های برقی 60 ولت با 5 عدد باتری اسیدی (سرب اسید- Lead Acid) بازار ایران

باتری لیتیوم جایگزین 5 باتری اسیدی

باتری لیتیوم جایگزین 5 باتری اسیدی

شارژر باتری لیتیوم 60 ولت

شارژر باتری اسیدی 60 ولت

 

 

باتری سپهر 1600 وات

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1600 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی سپهر

1600 وات

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم کویر es1 1800

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1750 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی کویر

ES1 1800

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

 

باطری لیتیوم کویر es2 1500

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1500 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی کویر ES2 1500

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم کویر es6 1500

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1530 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی کویر ES6 1500

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری کویر ES8 1500

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1440 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی کویر ES8 1500

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم کویر ESM 1500

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1500 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی کویر ESM 1500

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

 

باطری لیتیوم کویر EST2 1500

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1500 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی کویر EST2 1500

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم کویر EST4 1500

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1500 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی کویر EST4 1500

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باتری لیتیوم دایچی Daichi ES 2000

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 2000 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی دایچی

Daichi ES 2000

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم دایچی Daichi YD1200 D3

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1500 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی دایچی

Daichi YD1200 D3

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

 

باتری لیتیوم همتاز HAMTAZ E1200

نوع باتری : 60 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1200 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی همتاز

HAMTAZ E1200

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم همتاز HAMTAZ ERS4 2000

نوع باتری : 60 ولت 24 آمپر لیتیوم

توان موتور : 2000 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی همتاز

HAMTAZ ERS4 2000

60 ولت 20.3 آمپر ساعت

60 ولت 23.2 آمپر ساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده


باتری لیتیوم برای 6 باطری موتور

انواع موتور و اسکوتر های برقی 72 ولت با 6 عدد باتری اسیدی (سرب اسید - Lead Acid) بازار ایران

باتری لیتیوم جایگزین 6 باتری اسیدی

باتری لیتیوم جایگزین 6 باتری اسیدی

شارژر باتری لیتیوم 72 ولت

شارژر باتری اسیدی 72 ولت

 

 

باطری لیتیوم کویر ES5 1500

نوع باتری : 72 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 1550 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی کویر ES5 1500

72 ولت 20.3 آمپرساعت

72 ولت 23.2 آمپرساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم کویر ES5 2000

نوع باتری : 72 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 2190 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی کویر ES5 2000

72 ولت 23.2 آمپرساعت

72 ولت 26.1 آمپرساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم دایچی Daichi EV 3000

نوع باتری : 72 ولت 20 آمپر لیتیوم

توان موتور : 3000 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی دایچی

Daichi EV 3000

72 ولت 26.1 آمپرساعت

72 ولت 29 آمپرساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم دایچی Daichi EC 3000

نوع باتری : 72 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 3000 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی دایچی

Daichi EC 3000

72 ولت 26.1 آمپرساعت

72 ولت 29 آمپرساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم همتاز HAMTAZ EH 2000

نوع باتری : 72 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 2000 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی همتاز

HAMTAZ EH 2000

72 ولت 20.3 آمپرساعت

72 ولت 23.2 آمپرساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم همتاز HAMTAZ ERS 3000

نوع باتری : 72 ولت 20 آمپر لیتیوم

توان موتور : 3000 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی همتاز

HAMTAZ ERS 3000

72 ولت 26.1 آمپرساعت

72 ولت 29 آمپرساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم همتاز HAMTAZ ERS 5000

نوع باتری : 72 ولت 46 آمپر اسیدی

توان موتور : 5000 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی همتاز

HAMTAZ ERS 5000

72 ولت 29 آمپرساعت

72 ولت 35 آمپرساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

باطری لیتیوم کویر ES5 2000

نوع باتری : 72 ولت 20 آمپر اسیدی

توان موتور : 2190 وات

باتری لیتیوم پیشنهادی کویر

ES5 2000 

72 ولت 23 آمپرساعت

72 ولت 26 آمپرساعت

مشاهده باتری لیتیوم

مشاهده تولید کننده

انواع پک های باتری لیتیوم برای خودروهای برقی، موتورسیکلت و اسکوتر برقی، دوچرخه برقی و ویلچر برقی از نوع لیتیوم یون و لیتیوم فسفات

 

انواع پک باتری لیتیوم و قطعات خودروهای برقی

انواع باتری لیتیوم دوچرخه برقی  انواع باتری لیتیوم موتور برقی

انواع باتری لیتیوم ویلچر برقی  انواع باتری لیتیوم سفارشی

مقالات مرتبط

مزایای باتری های لیتیوم یون

مزایای باتری های لیتیوم یون
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

عموماً باتری های لیتیوم یون بسیار قابل اعتمادتر از تکنولوژی های قدیمی تر نظیر نیکل کادمیوم (NiCd) هستند و مشکل اثر حافظه بر اثر دفعات شارژ در آنها وجود ندارد.

نحوه کار باتری لیتیوم یون

نحوه کار باتری لیتیوم یون
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

همانند هر باتری دیگری باتری قابل شارژ لیتیوم یون از چند جزء مولد برق به نام سلول تشکیل شده است. هر سلول از سه جزء اصلی به نام های الکترود مثبت ( که به مثبت باتری یا ترمینال مثبت متصل است)، الکترود منفی (که به منفی باتری یا ترمینال منفی متصل است) و ماده شیمیایی به نام الکترولیت که در بین آنها قرار دارد تشکیل شده است.

مدل‌ های موجود برای باتری

مدل‌ های موجود برای باتری
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

در این مقاله به بیان برخی مفاهیم و پیش­ نیازها پرداخته خواهد شد. در ابتدا متداول­ترین مدل­های ریاضی موجود برای باتری­ لیتیوم-یون مطرح می­شود، سپس یکی از تازه ­ترین پژوهش­ها در این حوزه که در گسترش سطح تکنولوژی حفاظت و مانیتورینگ باتری های لیتیومی ارائه شده، تشریح می­شود.

تست باتری های لیتیوم یون(تخصصی)

تست باتری های لیتیوم یون(تخصصی)
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

هیچ تست سریعی نمیتواند تمام پارامترهای باتری را اندازه گیری کند وهمیشه تاثیرات خارجی ای وجود دارند که باعث رد شدن تست میشوند. پیش بینی صحیح باید 9 بار از 10 بار باشد. QuickSort(by Cadex) این کار را برای پک های تک سلولی که ظرفیتشان کمتر از 1500 میلی آمپر ساعت است انجام میدهد.تکنولوژی های جدیدی که در حال توسعه هستند میتوانند این کار را برای پک های بزرگتر انجام دهند که به علت لزوم نمونه برداری فرکانس پایین چند دقیقه طول خواهند کشید.
ظرفیت دریچه ی سلامتی باتری است، تکنولوژی تست سریع با پیشبینی ظرفیت باتری با استفاده از سیستم مدیریت باتری قوی تر میشود.چنین تست های سریعی میتوانند در شارژر ها قرار بگیرند تا سلامت باتری را در هر بار شارژ ارزیابی کند که میتواند برای نشان دادن به کاربر با یک چراغ سبز اعلام کند ظرفیت شارژ تکمیل شده است، باتری های کم ظرفیت تر این نشانگر را بدلیل اضافه نکردن سیستم اضافی به پک ندارند.

معرفی انواع باتری های مبتنی بر لیتیوم

معرفی انواع باتری های مبتنی بر لیتیوم
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

در جدول زیر ویژگی های مختلف انواع باتری لیتیوم یون را به صورت مختصر میتوانید مطالعه بفرمایید.
اصطلاح لیتیوم یون به خانواده ای از باتری ها که شباهت هایی به هم دارند دلالت دارد، ولی میتوانند دارای فرمولاسیون متفاوتی باشند. لیتیوم کبالت، لیتیوم منگنز، نیکل منگنز اکسید و لیتیوم آلومینیوم در ظرفیت بالا و قابلیت جابجایی شبیه به هم هستند. لیتیوم فسفات و لیتیوم تایتانیت دارای ظرفیت و ولتاژ پایین تری هستند ولی طول عمر بسیار بالایی دارند که این باتری ها اغلب در وسائط نقلیه و یا به صورت ثابت در یک محل استفاده میشوند.

رونق استفاده از خودروهای برقی با بومی سازی باتری های لیتیومی + فیلم

رونق استفاده از خودروهای برقی با بومی سازی باتری های لیتیومی + فیلم
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان،با توجه به آلودگى فراگير شده در نقاط مختلف کشور، بازار ساخت و توليد خودرو هاى برقى توسعه يافته است.

طرح تعویض باتری فرسوده دوچرخه برقی و انتخاب ظرفیت مناسب باتری دوچرخه برقی

طرح تعویض باتری فرسوده دوچرخه برقی و انتخاب ظرفیت مناسب باتری دوچرخه برقی
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

جهت تعویض باتری فرسوده دوچرخه برقی قبل از انتخاب باتری مناسب برای دوچرخه برقی خود باید با برخی مفاهیم تخصصی که برای توصیف باتری های دوچرخه برقی استفاده میشود آشنا شوید

طرح تعویض باتری فرسوده موتور برقی و انتخاب ظرفیت مناسب باتری موتور برقی

طرح تعویض باتری فرسوده موتور برقی و انتخاب ظرفیت مناسب باتری موتور برقی
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

جهت تعویض باتری فرسوده موتور برقی، قبل از انتخاب باتری مناسب برای موتور برقی خود باید با برخی مفاهیم تخصصی که برای توصیف باتری های موتور برقی استفاده میشود آشنا شوید

بررسی و معرفی محصولات و تکنولوژی های روز خودروهای برقی

بررسی و معرفی محصولات و تکنولوژی های روز خودروهای برقی
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

بررسی و معرفی محصولات روز و تدوین و ترجمه مقالات وب سایت‌‌‌‌های مرجع خودرو‌‌‌‌های الکتریکی

معرفی باتری لیتیوم انواع موتور سیکلت برقی 72 ولت بازار ایران

معرفی باتری لیتیوم انواع موتور سیکلت برقی 72 ولت بازار ایران
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

این مقاله به بررسی مشخصات فنی مانند توان و ظرفیت باتری موتور سیکلت و اسکوتر های برقی 72 ولت با 6 عدد باتری اسیدی موجود در بازار ایران با معرفی تولیدکنندگان آنها و ظرفیت باتری پیشنهادی جهت تعویض باتری فرسوده آنها و تبدیل به نوع لیتیوم با عمر بیشتر می‌پردازد.

معرفی باتری لیتیوم انواع موتور سیکلت برقی 60 ولت بازار ایران

معرفی باتری لیتیوم انواع موتور سیکلت برقی 60 ولت بازار ایران
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

این مقاله به بررسی مشخصات فنی مانند توان و ظرفیت باتری موتور سیکلت و اسکوتر های برقی 60 ولت با 5 عدد باتری اسیدی موجود در بازار ایران با معرفی تولیدکنندگان آنها و ظرفیت باتری پیشنهادی جهت تعویض باتری فرسوده آنها و تبدیل به نوع لیتیوم با عمر بیشتر می‌پردازد.

معرفی باتری لیتیوم انواع اسکوتر و موتور سیکلت برقی 48 ولت بازار ایران

معرفی باتری لیتیوم انواع اسکوتر و موتور سیکلت برقی 48 ولت بازار ایران
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

این مقاله به بررسی مشخصات فنی مانند توان و ظرفیت باتری موتور سیکلت و اسکوتر های برقی 48 ولت با 4 عدد باتری اسیدی موجود در بازار ایران با معرفی تولیدکنندگان آنها و ظرفیت باتری پیشنهادی جهت تعویض باتری فرسوده آنها و تبدیل به نوع لیتیوم با عمر بیشتر می‌پردازد.

مقدمه ای بر باتری وسایل نقلیه الکتریکی

مقدمه ای بر باتری وسایل نقلیه الکتریکی
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

باتری ها منبع سوخت خودروهای الکتریکی هستند، اما این را هم باید بدانید که باتری ها تنها منبع سوخت نیستند. جایگزین های دیگری برای نیرو دادن به خودروهای الکتریکی مانند پیل سوختی یا سوپر خازن ها وجود دارد، اما هر دوی آنها هنوز در مرحله توسعه هستند و هیچ خودروی تجاری در جاده از آنها استفاده نمی‌کند. بنابراین اجازه دهید در این مقاله فقط بر روی خودرو های الکتریکی با باتری کار کنیم.

هر آنچه می‌خواهید در مورد باتری خودرو های الکتریکی بدانید

هر آنچه می‌خواهید در مورد باتری خودرو های الکتریکی بدانید
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

سرعت، مسافت طی شده، گشتاور و تمامی پارامترهای حیاتی یک خودروی الکتریکی فقط به مشخصات موتور و پک باتری مورد استفاده در خودرو بستگی دارد. استفاده از یک موتور قدرتمند مشکل بزرگی نیست، مشکل در طراحی یک پک باتری است که بتواند جریان کافی برای موتور را تامین کند، بدون اینکه طول عمر آن کاهش بیابد.

محصولات مرتبط
پک باتری 60 ولت لیتیوم یونپک باتری 60 ولت لیتیوم یون33,590,000 تومان
+
_
60 ولت 20.8 آمپرساعت
60 ولت 20 آمپرساعت (دندی)
60 ولت 49.4 آمپرساعت
60 ولت 26.آمپرساعت
60 ولت 20.8 آمپرساعت
پک باتری 48 ولت لیتیوم یونپک باتری 48 ولت لیتیوم یون13,162,000 تومان
+
_
48 ولت 10.4 آمپرساعت (مناسب دوچرخه برقی)
48 ولت 40 آمپرساعت
48 ولت 49 آمپرساعت
48 ولت 20.8 آمپرساعت (مناسب موتور برقی)
48 ولت 15.6 آمپرساعت (مناسب دوچرخه برقی)
48 ولت 13 آمپرساعت (مناسب دوچرخه برقی)
48 ولت 10.4 آمپرساعت (مناسب دوچرخه برقی)
پک باتری 72 ولت لیتیوم یونپک باتری 72 ولت لیتیوم یون39,759,000 تومان
+
_
72 ولت 20.8 آمپرساعت
72 ولت 49.4 آمپرساعت
72 ولت 31.2 آمپرساعت
72 ولت 26 آمپرساعت
72 ولت 20.8 آمپرساعت
نوار نیکل جوش باتری نوار نیکل جوش باتری 200,000 تومان
+
_
8mm-2P طول27 میلیمتر-ضخامت ۱۵۰میکرون-بسته 100 تایی
8mm-BNP-10µm
10mm-BNP-10µm
8mm-BNP-15µm
4mm-BNP-10µm
8mm-2P طول27 میلیمتر-ضخامت ۱۵۰میکرون-بسته 100 تایی
کنترلر براشلس موتور برقی REDکنترلر براشلس موتور برقی RED3,718,000 تومان
+
_
48/60V35A-1000W
60/72V50A-2000W
60/72V35A-1500W
48/60V50A-1500W
48/60V35A-1000W
شرینک حرارتی 20 سانتی متر باتری لیتیومشرینک حرارتی 20 سانتی متر باتری لیتیوم50,000 تومان
+
_
50-25cm-HSW
50-20cm-HSW
50-25cm-HSW
شرینک حرارتی 10 سانتی متر باتری لیتیومشرینک حرارتی 10 سانتی متر باتری لیتیوم37,000 تومان
+
_
50-11cm-HSW
50-10cm-HSW
50-11cm-HSW
پایه فیوز شیشه ای گرد 20 آمپرپایه فیوز شیشه ای گرد 20 آمپر34,000 تومان
+
_
C-20A
C-20A
باتری 48 ولت لیتیوم یون با جعبه فلزیباتری 48 ولت لیتیوم یون با جعبه فلزی25,366,000 تومان
+
_
48 ولت 20.8 آمپرساعت
48 ولت 50 آمپرساعت
48 ولت 18 آمپرساعت
48 ولت 20.8 آمپرساعت
نوار نیکل مشبک جوش باترینوار نیکل مشبک جوش باتری132,000 تومان
+
_
18650-2P (لانه زنبوری)
18650-4P
18650-3P
18650-2P
18650-2P (لانه زنبوری)
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

3 نظر
عرفان ترهنده
جمعه هشتم دی ۰۲
پاسخ
()
()
عرفان ترهنده
سلام قيمت باطري کوير مدل ES8 1500 چنده؟
پاسخ مدیر سایت
سلام، پک باتری 60 ولت 20 آمپر ساعت، تو صفحه زیر ببینید https://evparts.ir/Product/17S-battery
پاسخ مدیر سایت
محمد علیجانی
چهارشنبه چهارم مرداد ۰۲
پاسخ
()
()
محمد علیجانی
سلام باتري ليتيومي ۵۰ ولت ۲۶ آمپر جهت موتور برقي ايتنک کوير نياز دارم
پاسخ مدیر سایت
سلام، باتری لیتیوم 48 ولت رو تو صفحه زیر ببینید : https://evparts.ir/Product/48v-battery-pack
پاسخ مدیر سایت
logo-samandehi
با ما در تماس باشید
دفتر مرکزی :
زنجان: بلوار پروفسور ثبوتی - پارک علم و فناوری علوم پایه - واحد 315
تلفنهای تماس :
02433154413
02128429945
09981071773 (WhatsApp)
info@evparts.ir
whatsuppinterestlinkedinfacebooktelegraminstagramsorosh